Ailddysgu

Friday, 29 October 2010

Darllen i ehangu geirfa

Wn I ddim pa fath o adolygiad cafodd Grace Roberts am y llyfr “Drysfa” a cohoeddwyd yn 1991 ond dwi wedi cael lot o fwynhad wrth ei ddarllen o. Gorffenais darllen Aderyn Gloyn Byw (a enillodd gwobr Daniel Owen eleni) rhyw bythefnos yn ol ac ro’n i’n awyddus I ddarllen llyfr arall gan yr un awdures. Mae’r ddau lyfr wedi bod dipyn yn annoddach i fi na rhai eraill, hefo lawer o eiriau newydd. Fel dysgwraig, mae dod ar draws geiriau newydd yn bwysig os dwi eisiau ehangu fy ngeirfa. Fel dwed Lowri Roberts am y teitl: Yr hyn a awgrymir yw bod un newid bach - symud ysgafn glöyn byw, dyweder - yn gallu arwain at ganlyniadau tra gwahanol.

Mae’r nofel arall, cynharach, hefyd yn trin sut mae digwyddiadau ( rhei mawr yn ogystal rhei bach) yn newid bywydau y cymeriadau. Er ei fod hi’n hawdd I ddarllen mae hi’n defnyddio lawer o eiriau sydd ddim yn gyfarwydd imi. A mae hynny’n beth dda!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home