Ailddysgu

Thursday, 4 November 2010

Y taith i’r gwaith a’r perllan cymunedol
Dwi’n ffodus iawn bod fy siwrna i’r gwaith mor hardd. Dydd Llun roedd y rhagolwg tywydd yn addo diwrnod cymylog, llwyd – ond ‘roedd yr haul yn gwenu, a roedd y coed yn drawiadol; yn dangos gymaint o liwiau wahannol. Cymerais mantais o’r tywydd ac es i gasglu afalau. Dwi wedi son o’r blaen am fy mherllan anghyfreithlon. Eleni, mae un o fy nghoed afalau ddim wedi ffrwythi o gwbl a felly roedd angen cael mwy o afalau o rywle. Mae gennyn ni berllan cymunedol ddim yn bell o ble dwi’n gweithio. Cafodd y perllen ei blannu yn nyddiau gynnar Milton Keynes. Dwi ddim yn siwr sut mae’r afalau yn cael ei casglu ond fy nyll i oedd I gasglu’r ffrwyth cwympo.

Mae'r llun cynta yn dangos rhan o'r taith i'r gwaith.


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home