Ailddysgu

Monday, 31 August 2015

Diwrnod gwlyb
Sydd ddim mor arferol yn fama, ond gan ei fod hi wedi bod yn bwrw’n drwm trwy’r dydd, a finnau ddim yn y gwaith, penderfynnais trio gnweud cacennau bach.  Dwi ddim yn siwr be ddaeth drostof fi, ond dyma nhw - dim rhy ddrwg (dyma nhw wedi dod allan o'r popty) ond yn felys iawn - a dwi ddim y hoffi pethau rhy felys.Yn yr ardd mae hi’n amser cynllunio erbyn y gaeaf, yn anffodus; felly mi rhois hadau salad i fewn, yn y tŷ gwydr.   Gobeithio bydd y rhain yn gwneud salad i ni dros y gaeaf.


1 Comments:

At 31 August 2015 at 11:29 , Blogger Wilias said...

Y cacennau'n edrych yn dda Ann. Am unwaith, bu hi'n ŵyl banc braf yma yn Stiniog!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home