Ailddysgu

Sunday, 7 November 2010

Garddio a darllen


Dwi wedi cael penwythnos braf yn gwneud dipyn yn yr ardd – wel, rhai oriau yn yr awr I fod yn onest; mynd allan i weld ffilm diweddar Mike Leigh; dipyn o ddarllen fy llyfr Cymraeg a dipyn o wylio S4C (ar Clic).

Tachwef (neu Hydref) ydi’r mis gorau i blannu hadau ffa os dych chi am blannu nhw yn yr Hydref – a mae o’n syniad da, achos mae’r ffa yn tyfu’n gryf a does dim gymaint o broblemau gyda’r pryfaid du. Ac ar ol y gaeaf galed diwethaf, doedd na ddim llawer o broblemau gyda’r pryfed eleni. Mae’r llun yn dangos y ffa (yn y gwely mwyaf agos) yn mis Mai, eleni. Felly heddiw roeddwn yn plannu’r hadau – a ddylen nhw fod yn barod mis Mehefin nesaf. Cawsom cawl pannas ddoes, wedi gwneud o’r pannas yn yr ardd, a r’oedd o’n hyfryd. Ac o’r diwedd dwi wedi gorffen chwynny yn yr ardd ffrynt, a wedi casgly pedwar sach o ddail.

Dwi eisiau cofnodi be dwi wedi bod yn darllen cyn i fi anghofio. Soniais am ddarllen yn ddau lyfr gan Grace Roberts ( a dwi’n meddwl cael yr un arall hefyd). Ond cyn hynny, cefais ddau lyfr gan Geraint V Jones. Mae o wedi ennill gwobr Goffa Daniel Owen tair gwaith: hefo Yn y Gwaed, Semtecs, a Cur Y Nos. Mae rhaid I fi gyfadde, nes i erioed gorffen darllen Yn Y Gwaed, a dwi i ddim yn dallt sut ennillodd y wobr. Ond roeddwn I wrth fy modd gyda Semtecs – nofel fywiog a diddorol. Nes I ddim mwynhau Cur Y Nos gymaint a Semtecs– er mae o’n lyfr clyfar – a dysgais lawer o enwau coed! Ac yn sicr r’oeddwn i eisiau gorffen o. Mae’r tri lyfr mor wahannol a dwi mor falch fy mod wedi trio darllen y llyfrau eraill ar ol fy methiant hefo Yn Y Gwaed.

Ar hyn o bryd dwi’n darllen Traed Oer gan Mari Emlyn ac mae o’n dda iawn. Felly dwi am archebu ei llyfr arall: Tipyn o’n hanes: stori’r wladfa.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home