Ailddysgu

Friday, 26 April 2013

Gwanwyn go iawn

 Dwi ddim wedi llwyddo i flogio ers dod yn ol o gerdded yn Sir Benfro.  Un o’r pethau dwi wedi bod yn gwneud ydy gorffen y gwaith ysgrifennu ar gyfer y ffolio sydd yn rhan o’r arholiad uwch, ac o’r diwedd dwi wedi ei gorffen ac aeth yn y post yr wythnos yma.  Dal i fynny gyda gwaith.  A hefyd gwneud dipyn yn yr ardd.  Ar ol y tywydd garw, oer, daeth y Gwanwyn go iawn a’r planhigion i’w gweld bron yn tyfu dros nos yn yr ardd.

Un syndod oedd y penbyliaid!  Roedd y grifft llyffant wedi rhewi am wythnosau - ac yn edrych fel ei bod wedi marw cyn i fi fynd i ffwrdd,  Ond gwelwch be oedd yn y pwll erbyn i mi ddod yn ôl:  lluoedd o benbyliaid bach bachFelly dros y pewythnos, lwyddiais i blannu hadau Rudbekia, rocet, symyd y planhigion letys bach, a hyd yn oed un rhes o datws newydd.

Mae rhai o’r coed ffrwythau yn blodeuo - dyma’r gellygen sydd ar y wâl cefn.  Dwi ond yn gobeithio bod ’na ddigon o wenyn i beillio’r coed.  Dyma un o leiaf.  A dyma ychydig o luniau eraill: y coeden ceirios yn blodeuo eto er ei fod wedi blodeuo yn y gaeaf; coeden magnolia a morwydden gyda cenin pedr yn tyfu o’i gwmpas.0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home