Ailddysgu

Friday, 12 April 2013

Sir Benfro: 3

Taith cerdded hyfryd iawn, heddiw. Golygfeydd godigog. Roedden ni'n gobeithio gweld y dyfrgwn sydd yn enwog yma, ond gwnaethon ni ddim.

3 Comments:

At 12 April 2013 at 12:25 , Blogger Wilias said...

Ystagbwll (Stackpole) ydi o?

 
At 16 April 2013 at 04:59 , Blogger Ann Jones said...

Ia, Wilias, yn union. Wyt ti wedi bod yna? A wedi gweld rywbeth o ddiddordeb? Roedden ni'n meddwl ei fod yn le hyfryd - ond dim dyfrgwn. Mi wnes i ymbrofi gyda'r blog tra i ffwrdd a defnyddio'r Blogger app ar y ffon symudol. Ond doedd o ddim yn bosib sgwennu llawer - ac wrth gwrs, doedd dim signal weithiau chwaith.

 
At 21 April 2013 at 04:22 , Blogger Wilias said...

Cytuno: lle hyfryd iawn.
Wedi ymweld a'r warchodfa natur fawr sydd yno, efo amrywiaeth arbennig o gynefinoedd; glaswelltir blodeuog a chlogwyni, yn ogystal a'r llynnau a choedwigoedd. Ti'n codi awydd arna'i i fynd eto.. pell ydi'o braidd.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home