Ailddysgu

Sunday, 17 March 2013

Rhew ac eiraMi ddaeth y gaeaf yn ôl i frathu, yr wythnos yma.  Ond pedwar diwrnod ar ôl dŵad, dyma’r grifft yn y pwll, wedi rhewi i gyd.  Dwi ddim yn meddwl bod llawer o obaith iddyn nhw goroesi, ond gawn ni weld.

Mi aethon ni  i Ludlow dros y benwythnos i aros gyda ffrindiau.  Lle braf i grwydro, a digon  o lefydd ardderchog i fynd am dro.  Ond ar ol stidio bwrw pnawn Sadwrn,  mi roedd haen o eira dros y dre bore Sul.  Dyma lluniau o’r olygfa o’r comin, ac yng nghoedwig Mortimer.1 Comments:

At 19 March 2013 at 09:30 , Blogger Wilias said...

Mi welais innau byllau wedi rhewi'n gorn efo grifft ddydd Mawrth d'wytha, ond roedd y rheiny yn uchel iawn ar lethrau Rhinog Fawr.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home