Ailddysgu

Sunday, 21 November 2010

Y teulu Cymraeg a hel achau


Dwi erioed wedi meddwl o hel achau i. Am un peth, Jones dwi, a doedd gen i ddim llawer o wybodaeth am fy nain a fy nhaid Cymraeg. Roeddwn yn gwybod bod fy nhaid wedi gweithio yn y chwarel, a bod nhw’n byw yn Rhosgadfan ond dim llawer mwy ac yn anffodus does neb ar ol o fy nheulu Cymraeg o’r cenehdlaeth o’r blaen. Ond ar ddechrau y blwyddyn yma, darganfais y darn hwn o bapur wedi sgrifennu gan fy nain (dwi’n meddwl) yn rhoi dyddiau a manylion geni ei brodyr a chwioryr a hefyd ei mam a thad, felly mae’n bosib, rwan, dwi’n meddwl, darganfod mwy.

Dwi’n gwbod bod pobol yn treulio oriau yn gwneud hyn, a does gen i dim amser i ddechrau hobi arall, felly am rwan, dwi’n meddwl fydd rhaid i’r weithgareddau aros nes i fi ymddeol (neu cael mwy amser).

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home