Ailddysgu

Tuesday, 3 November 2015

Hydref Hyfryd

Dwi ddim yn cofio cael hydref mor hyfryd.  Mae’r lliwiau wedi bod yn drawiadol iawn, a fel llawer o bobl eraill, mae’r camera, neu’r ffôn (yn fwy aml) wedi bod yn clicio.

Pan adeiladwyd y dre newydd, Milton Keynes, y weledigaeth oedd cael gymaint o goed, lle fedrwch gyrru trwy’r dinas heb sylwi, bron, bod dinas yna.  A rŵan, ar ol bron 50 mlynedd, mae’r lliwiau yn yr hydref yn wych.  Dyma sut mae o wedi bod yn y gwaith
A dyma lluniau eraill:


Ac yn yr ardd, dechrau’r blwyddyn ydy’r hydref: amser i baratoi a dechrau tymor newydd, ond dwi ar ei hôl hi.  Mae gwaith wedi bod yn brysur, dwi wedi bod i ffwrdd, a teulu wedi bod drosodd.  Ac eleni dwi wedi cynllunio cael llawer o fylbiau yn y gwanwyn a cyn hynny, hefyd, mewn potiau yn y tŷ.  Mae’r bylbiau ar gyfer yr ardd wedi mynd i mewn, yn cynnwys darnau bach o gennin Pedr i dorri i ddod i fewn i’r tŷ.  Mae’r tiwlipau yn aros a byddant yn mynd i mewn y mis yma.  Ond cyn hynny, mae rhaid plannu’r garlleg.  Ar ol i’r planhigion cael y rhwd, wnes i ddim tyfu nhw eleni; ond dwi am roi cynnig arall arnynt, a rhoi nhw i fewn i dir sydd ddim cael ei ddefnyddio ar gyfer y teul nionod o’r blaen.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home