Ailddysgu

Sunday, 5 April 2015

Paratoi am drip bach

Mae'n amser y taith cerdded eto.  Y tro yma bydd ein grwp bach yn cerdded ymlaen ar y llwybr arfordirol Sir Benfro o Solfa, lle cyrrhaeddon ni llynedd.  Ond, eleni. mi fyddaf i ddim yn cerdded.  Rhywsut, dwi wedi newidio cyhyr yn fy nghlun, ac o ganlyniad, mae'r pelfis yn dynn iawn, a mae cerdded yn brifo - ac yn gwneud yr holl beth yn waeth.

Gan fy mod mor hoff o gerdded, mae hyn yn drueni, ond, mewn gobaith, talais am y tren ac am y gwely a brecwast, yn meddwl  baswn wedi gwella erbyn hyn.  Ond na, dydy o ddim.  Mae'r  meddyg esgyrn (y gair am osteophath yn ol Geiriadur Bangor yn meddwl bydd o yn medru helpu ond ar y funud, bydd na ddim cerdded ar yr arfordir.  Ond ar ol meddwl am y peth, dwi am fynd beth bynnag, ac yn lle cerdded, mi wnai botsian o gwmpas gyda'r camera a'r spindrych, a darllen.  Dan ni'n aros yn Nhy Ddewi i ddechrau, felly dwi'n gobeithio mynd i ynys Dewi i wylio'r adar mor.  A mae hunangofiant John Davies yn mynd hefo fi!


2 Comments:

At 5 April 2015 at 15:47 , Blogger Wilias said...

Mwynha'r gwylio adar a'r darllen, a brysia wella!

 
At 12 April 2015 at 23:14 , Blogger Ann Jones said...

Diolch! Dwi'n meddwl bod y meddyg esgyrn wedi helpu yn barod!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home