Ailddysgu

Sunday, 15 November 2015

Pigion

Rhywsut, does dim llawer o amser ar y funud, a felly ychydig o bigion yn hytrach na dim byd hirach. Yn yr ardd, mae'r gaeaf wedi dod, mewn rhai lefydd, beth bynnag, a mae'r dail ar y coed gellyg i gyd wedi mynd :


er bod ambell i goeden gyda dail o hyd:


O'r diwedd mae'r pupurau yn y ty gydr yn aeddfedu ac yn troi'n goch:


Ddoe, roedd hi'n pistillio bwrw trwy'r rhan fwyaf o'r dydd, ond ar ol i ni addo mynd a ci ein ffrind (sydd wedi torri ei goes) am dro, roedd rhaid mentro allan yn y glaw trwm a dyna fi a hi, ar y comin.  Teimlad da dod yn ol ar ol awr a cael bod i fewn gyda panad!


A gyda'r holl glaw ddoe, ro'n i'n falch iawn fy mod wedi llwyddo i blannu ychydig o garlleg dydd Gwener pan oedd hi'n sych.  Mae dipyn fwy i fynd i fewn unwaith mae'r tywydd wedi gwella, ond mae'n dda i ddechrau arni - gobeithio byddant yn iach y tro 'ma.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home