Ailddysgu

Sunday, 20 January 2019

Diwrnod braf

Barrug trwchus, niwl a’r haul yn dechrau torri trwy’r niwl.  

Dyma’r fath o fore ’roedd hi heddiw - a braf cael cerdded gyda’r ci trwy’r comin. Wedyn ymweliad i’r gwarchodfa natur i weld be oedd o gwmpas.  Dim gymaint a hynny ond dyma llun o'r robin goch:


Bore Mercher, a hithau’n ddiwrnod tra wahannol, llwyd ac yn bygythio bwrw roedd criw bach ohonon ni yn trio clirio rhai o’r cyrs i adael fwy i le i’r adar sydd yn nythu ar y ddaear.

  


Y cam gyntaf oedd hon.  Ond diddorol oedd darganfod hen nythod llygod y gwair.  Gawn ni weld os byddant yn defnyddio’r nythod ffug dan ni wedi ei osod yn y warchodfa.

0 Comments:

Post a comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home