Ailddysgu

Monday, 19 December 2011

Gair bach anodd - y gair bach a

Hyd at hyn, dwi ddim wedi sgwennu am y cwrs dwi’n gwneud. Cwrs Maestroli (Prifysgol Bangor) trwy’r post. (Mi fyddaf yn postio mwy am y cwrs yn gyffredinol nes ymlaen). Dwi wedi cyraedd uned 8, ac yn ddiweddar mi ges i fy ngwaith cartref uned 6 yn ôl. Mae o’n edrych fel pe bai’r gair bach a yn achosi dipyn o drafferth i fi a mae’n amlwg ron i rioed wedi meddwl am y peth. Gwyddais bod sawl ystyr – “and”, wrth gwrs, a hefyd fel ansoddair. er engraith ar ol ferf fel “cyfarfod a“ a hefyd "who/whom" e.e. “Y dyn a chafodd“ Ond dim a chafodd sy'n iawn, achos mae'r tri a yn byhafio yn wahanol: ynglyn a'r treigliadau sy'n dilyn; sut mae nhw'n newid (ac neu ag?), to bach neu beidio?. Mae na gymaint o reolau yn enwedig ynglyn a treigladau yn y Gymraeg -ac wrth gwrs dydy'r Cymry Cymraeg ddim yn dysgu'r reolau, dim mwy na mae siaradwyr Saesneg pan mae nhw’n siarad Saesneg. H.y. dydy nhw ddim yn dysgu nhw yn fwriadol. Ond trwy ddarllen, siarad, clywed a chyfathrebu yn gyffredinol. A mae nhw'n gwneud cangymeriadau hefyd. Mae nifer o Gymry Gymraeg yn camdreiglo ambell air. Felly taswn yn gwneud yr un gangymeridadau a’r Cymry Cymraeg, dwi’n meddwl faswn yn hapus. Yn y cyfamser, mi fyddaf yn trio sylwi’r patrymau cywir.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home