Ailddysgu

Friday, 24 August 2012

Haf yn y ddinas a pethau lleol


Dyma llun o’r comin ar ol torri’r gwair.  Mae rhan o’r cae yn cael ei adael: y rhan lle mae’r cudyll coch a’r tylluan wen yn hela  ac eleni mae’r tylluan wedi bod yn nythu ar y comin a dyn ni’n edrych ymlaen at gweld y cenhedlaeth nesa!

Er fy mod i wedi methu blogio cyn gymaint a faswn i’n licio, dwi wedi bod yn brysur yn yr ardd, a mae gennyn ni ddigonedd o bethau i fwyta yn cynwys datws (er eu bod wedi cael haint, rŵan, y “blight”), tomatos,  ffa dringo Ffrengig, a ffa Ffrengig bach, betys, sbigoglys, courgettes, (wrth gwrs), tomatos, ciwcymbr, mafon, eirin, afalau a mefys – er bod y mefys ar ei flwyddyn gyntaf a felly does dim gymaint o’r rheiny.  Felly mae ’na waith wedi bod hefyd yn paratoi pethau fel y ffa i fynd i’r rhewgell ar gyfer y gaeaf, a mae’r mafon yn rhewi yn dda hefyd.  Ond y rhan fwyaf o’r amser dyn ni’n bwyta’r llysiau a’r ffrwythau fel mae nhw.


Un peth arall dyn ni’n gwneud ydy rhoi’r cynnyrch i ffrindiau a.y.y.b a hefyd ffeirio rhai o’r cynnyrch.  Dwi wedi sôn o’r blaen fy mod I’n tyfu digon o giwcymbr i roi rhai i’r siop llysiau lleol – a wedyn dwi’n cael ŵyau, neu bananas, neu beth bynnag.  Ond neithiwr, aethom i dafarn The Bear and Bellsydd ryw 4 filltir I ffwrdd a sy’n coginio bwyd gwych.  Rhywle arall fasa bwyd fel hyn yn ddrud iawn, ond dydy o ddim, a mae nhw’n defnyddio gymaint o gynnyrch lleol  a fedran nhw.  Ond ystafell bach sydd gennyn nhw,  a neithiwr roedd y bwyd yn ardderchog.  Ond ryw bump peth sydd ar y bwydlen, yn cynnwys o leia un peth llysieuwr.  A dyna be ges i neithiwr – Kiev o “chickpeas and Mediterranean vegetables”  a r’oedd o mor dda.  Hefyd, mae nhw’n gofyn i chi ddod a llysiau neu ffrwythau o’r rhandir neu’r ardd os gennych chi ddigonedd – a wedyn mae nhw’n, rhoi disgownt ar y bwyd (neu ar y cwrw).  Mae nhw hefyd yn gwerthu seidr wedi ei gwneud o afalau lleol.

Mae llefydd fel hyn yn ysbrydoliaeth.  Mae’n bwysig cefnogi nhw a hefyd siopau lleol os dyn ni eisiau ein strydoedd mawr (? high streets) i barhau.  Dwi’n trio prynu’n lleol cyn gymaint a sy’n bosib.  A mae gennyn ni siop newydd, rhyw dair filltir I ffwrdd.  


Rhan o Camphillcymuned i bobl efo anablau dysgu, ydy hi,  a mae  hi’n cynnwys caffi, a theatr bach.  Mae’r cymuned yn tyfu llysiau a ffrwythau, ac yn gwneud pethau blasus o’r cynnyrch hefyd, fel surop cyrens duon.  Yn ddiweddar mae nhw wedi agor siop bach, sy’n gwerthu eu cynnyrch a hefyd pethau eraill “eco” a crafftiau.

Ac I orffen dyma llun un o’r teithiau cerdded lleol, ger yr afon, lle tangnefeddus a distaw. Dwi’n temlo’n lwcus iawn cael llefydd fel hon yn agos i fi.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home