Ailddysgu

Saturday, 7 July 2012

Richmond a'r tafarn cymunedol

Aethon i Richmond, yn swydd Efrog, yn ddiweddar.  Tre fach hanesyddol, hardd.  Y trô cyntaf es i i Richmond rô’n i’n cerdded y llwybr “Coast to Coast“ sy’n mynd trwy’r dref, ond doedd dim digon o amser i weld y dre yn iawn. Felly aethon yn ôl y flwyddyn canlynnol a cael amswer da, ond ers hynny dwi ddim wedi bod yna am ryw bym mlynedd.  Ond d’oedd hi ddim yn siomi.  Y tro diwethaf aethon i’r theatr Sioraidd, (a adeiladwyd yn 1798) sydd yn ddiddorol iawn  ond doedd o ddim yn bosib y tro yma oherwydd ’roedd y ci gyda ni.  Ond mi es i ardd ardderchog sy yna,  Millgate House, sydd yn llawn dop o blanhigion gwych, a hefyd yn westy. 
Mae'r ardd wedi ennill llawer gwobr, ac yn werth gweld - ond yn anodd dangos mewn llyniau!  Mae ganddi hi olygfa ardderchog hefyd dros y dyffryn.Lle arall efo olygfa hyfryd ydw'r  tafarn cymunedol cyntaf yn swydd Efrog - Y George and Dragon sydd rwy dri filltir tua allan i Richmond mewn pentre o'r enw Hudswell.  Roedd y tafarn wedi cau am dipyn tri flynedd yn ol, ond llwyddodd y pentre i godi digon o arian i brynu’r tafarn sydd hefyd yn cynnwys llyfrgell bach, siop a rhandiroedd tu ol i’r tafarn.  Felly enghraifft ardderchog o ffordd i gadw tafarn yn mynd, yn llwyddianus ac yn rhan canolog o’r cymuned, yn enwedig yn y dyddiau yma, pan mae llawer o dafarnau yn cae ac yn gadael cymuned heb le i gyfarfod a chymdeithasu.  Mi oedd y tafarn yn hapus i’r ci fynd yna, a r’oedd y bwyd a’r cwrw yn dda iawn!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home