Ailddysgu

Monday, 24 February 2014

Siopau llyfrau anibynnol a Gŵyl Ddewi Arall


Mae’r nifer o siopau lyfrau wedi gostwng fel bod na llai na fil o siopau ar ôl ym Mhrydain Fawr.  Yn ôl y Guardian dydd Sadwrn diwethafMae’n amlwg ei fod yn anodd i’r siopau bach yma: The balance of risk in bookselling has changed for good and now sits disproportionately with the bookseller," said Tim Godfray, chief executive of the Booksellers Association. "Bookshops are important community and cultural hubs, which also provide an important educational resource for all. Sadly, the overall picture in terms of the number of independent booksellers in the UK is still one of contraction."  Felly os ydy’r siop llyfrau mor bwysig i’r cymuned lleol, be fedran ni wneud?  Un weithred, yn amlwg, ydy cefnogi, siopau sydd gennyn ni.    

Fel mae fy ddarllenwyr fyddlon yn gwybod  (os oes rhai!), dwi’n meddwl bod Palas Print yn gwneud gwaith ardderchog.  Dwi’n trio archeb y llyfrau dwi’n prynu o’r siop yma - a fel arfer mae nhwn’n dod cyn gyflym ac archebau Amazon.  Ond hefyd, mae cyngor ar gael.  Mis diwethaf roedd fy ffrind yn dathlu ei phenblwydd - wedi cyrraedd 60.  Mae hi’n dysgu Cymraeg, felly yn naturiol meddyliais prynu rhywbeth Cymraeg - neu ynglyn a Chymru.  Cefais sgwrs gydag Eirian, perchenog Palas Print, ar y ffôn, a derbyniais ei chyngor hi - ac yn fuan roedd y parsel wedi dod.  A mae fy ffrind wrth ei bodd.

Un peth mae Palas Print yn gwneud (neu un peth mae perchynog Palas Print yn gwneud) ydy trefnu digwyddiadau fel y Gŵyl Arall – sy’n digwydd bob blwyddyn bellach, yn yr haf.  Eleni dwi’n mynd i’r Gŵyl Ddewi Arall, dros y penwythnos. Dwi’n edrych ymlaen yn arw a dyma’r rhaglen  .

2 Comments:

At 24 February 2014 at 15:00 , Blogger Wilias said...

Byswn i'n enwebu Siop Lyfrau'r Hen Bost yn Stiniog; arbenigo mewn llyfrau ail-law ond dewis da o lyfrau a cherddoriaeth newydd hefyd. Mae hi'n siop werthfawr yn Stryd Fawr y Blaenau.

 
At 27 February 2014 at 08:39 , Blogger Ann Jones said...

Helo Wilias
Erioed wedi bod yn y Siop yna ond pan dwi'n agos i Stiniog tro nesaf mi wna i alw i fewn.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home