Ailddysgu

Monday, 17 March 2014

Penwythnos braf yn y gwanwyn


Cofnod sydyn heddiw.  Penwythnos braf a chynnes a rŵan mae rhan o’r tŷ gwydr yn llawn o hadau: moron, cenin, coriander - a dail salad.  Bwyta’r riwbob gyntaf o’r ardd - sydd wedi tydu’n dda o dan wely bach o dail.Wedyn ar ddiwedd prynhawn mor bendigedig aethno i’r warchodfa natur sydd ond ryw ddwy filltir i ffwrdd.  Llawer o greÿr bach, a hefyd dwy bar o las y ddorlan.  Mae safle wedi cael ei greu ar gyfer nythu - am mae’n edrych fel eu fod nhw am ddefnyddio fo.  Ond, fel gwelir, mae eisiau dipyn o ymarfer eto i gael lun dda.  


Bod yna dipyn yn gynharach pan mae’r golau yn well, a dipyn o amynedd (mi dynnais lawer lun braidd yn gyflym, oherwydd bod y golau yn mynd - a ’r adar dim yn aros yn yr unman am hir!).  A dyma llyn sydd dipyn yn well. (ond dim o'r las y ddorlan!)Dwi wedi bod yn darllen cryn dipyn yn ddiweddar hefyd - mwy am hynny i ddod.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home