Ailddysgu

Tuesday, 8 December 2015

Yma o Hyd: ffa a bylbs

Dwi ddim wedi cael llawer o hwyl gyda postio i’r blog yn ddiweddar.  Bywyd yn brysur, rywsut.  Serch hynny, dwi wedi llwyddo i wneud dipyn o bethau yn yr ardd, er fy mod braidd yn hwyr, fel plannu hadau’r ffa llydan.  Dan ni’n lwcus bod y pridd yn eitha ysgafn yn fama, a mae o’n bosib dechrau’r ffa ym mis Tachwedd, ac yn aml, maent yn llwyddo.  Y fantais fwyaf (mwyaf? – o diar, y treigladau) ydy eu bod nhw yn osgoi y pryfed du (? Blackfly) pan mae nhw’n dechrau tyfu yn y gaeaf neu’r hydref hwyr. 


Ond, wnes  i ddim llwyddo i blannu nhw ym mis Tachwedd, felly mi wnes  I roi nhw I fewn ar y benwythnos, gan feddwl bydd hynny’n iawn, gan bod y tywydd mor fwyn.  A dilyn yr hen reol: un i bydru, un i’r llygod ac un i dyfu.  Felly tri ym mhob twll yn hytrach nac un.  Wn i ddim os dwi wedi eu plannu mewn amser.  Gawn i weld.  

Y peth arall dwi wedi bod yn brysur efo ydy bylbiau ar gyfer y tŷ – tŷ neu fel anrhegion.  Dyma llun o rhai ohonnyn nhw.  Dwi wedi trio tyfu amaryllis am y tro gyntaf.  Mae’n debyg mai’r enw cywir ydy Hippeastrum.

Mi wnes i gangymeriad a rhoi’r rhain yn y tywyllwch, ac mewn lle oer (ond does nunlle yn oer iawn eleni) a wedyn darganfod eu bod nhw isio golau a gwres, a mae nhw i’w gweld yn gwneud yn iawn. 


Fel gyda’r ffa, gawn i weld.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home