Ailddysgu

Wednesday, 4 January 2012

Y Cwrs Galan a Caernarfon

Dwi wedi cael amser dda ar fy nhiwrnod cyntaf ar y Cwrs Galan ym Mangor ac yma yn aros yng Nghaernarfon. Mae na 13 oedoloon yn ei grwp ni: rhai wedi bid ar y cwrs llynedd hefyd, felly r'on i'n cofio rhai ohonnyn nhw, ond dim ei hanes. Me gan y rhan fwyaf o bobl sy'n dusgy neu ail-ddysgu Cymraeg, hanesion difyr: teulu a oedd yn siara yr iaith ond wedyn yn penerfynnu peidio; byw yng Nghymru fel plentyn ond dim yn siarad yr iaith digon ac rwan yn angen yr iaith ar gyfer ei swydd neu cyfarfod cymar Cymraeg. Beth bynnag mi wnaethom ddigon o siarad heddiw yn y dosbarth, ac ers hynny dwi wedi bod yn siarad Cymraeg yn y tafarn. Dyn yn honni ei fod yn fy nghofio i o'r ysol. Dwi ddim yn siwr i ddweud y gwir, ond cawsom sgwrs digon difyr. A tra roeddwn i yn gwylio'r ffilm Patagonia ar Clic (dwi ddi wedi ei orffen hi eto) a
roedd teulu go iawn o Batagonia hefyd yn aros yn y tafqrn wedi dod yn ol am trip i weld ffrindiau a siarad Cymraeg, heblaw'r gwr a oedd yn ymddiheuro am ei Saesneg - ond roedd hi reit dda a wedi'r cwbl medra i ddim siarad Sbaeneg.

Yn gynharach pnawn ma, ar ol diwedd y dosbrth es i chwilio am lyfrau Cymrqeg ail-llaw a rwan mae llwyth newydd o lyfrau gen i i lusgo'n ol ar y tren.

1 Comments:

At 8 January 2012 at 04:53 , Blogger JonSais said...

Diddorol iawn Ann, mae'na gymaint o Gymry sy'n byw yn alltud! Beth am ddechrau papur Bro i ddysgwyr yn eich ardal chi!
(Gwelir http://attachments.wetpaintserv.us/IsqZakFZRu6CpbtIWcuD2Q1876313 ) Mae sawl hen gopi ar ein safle www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com )

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home