Ailddysgu

Sunday, 19 February 2012

Yr ardd, yr haul a darllen


Mae'n amlwg bod gwastraff coffi yn dda i'r ardd. Mae'r ffreuty gwaith yn rhoi'r gwastraff i bwy bynnag sydd eisiau cymryd bag yn rhad ac am ddim. Felly dwi wedi dod a bag adref a wedi ei roi ar y compost. Ond efallai byddaf yn trio ffyrdd eraill o ddefnyddio'r gwastraff coffi yn yr ardd. Mae'n bendant yn beth mwy wyrdd i ddefnyddio'r gwasgtraff coffi yn hytrach na taflu fo.

Dwi ddim wedi dechrau gweithio yn yr ardd o ddifri y flwyddyn yma eto. Dwi wedi dechrau glanhau y ty gwydr a wedi tocio rhai o'r planhigion mefus, ond gyda'r tywydd oed (a llwyd) diweddar, dydi'r tywydd ddim wedi bod yn addas i wiethio ynddi hi.

Ond heddiw, r'oedd yn ddiwrnod ardderchog - er ei fod yn oer. A mae'r letys wedi dechrau tyfu (planhigion bach, bach, bach) yn osgystal a'r planhigion salad a chafodd ei ddechrau yn yr Hydref hwyr yn dechrau tyfu'n dda rwan.

Dwi wedi gorffen y ddau lyfr r'on i'n darllen - a'r ddau yn dda iawn, yn enwedig Pwll Ynfyd. Dwi'n edrych ymlaen am y llyfrau nesa am y brif gymeriad.

1 Comments:

At 19 February 2012 at 15:59 , Blogger neil wyn said...

Wnes i fwynhau Pwll Ynfyd hefyd:)

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home