Ailddysgu

Sunday, 8 January 2012

Ar ol yr Ysgol Galan


A dyma fi yn ol ô'r Ysgol Galan ac yn ol o Gaernarfon - a Bangor. Caswom ddwy diwrnod arall difyr, yn cael ein atgoffio o bethau bach a digon o gyfle i siarad yr i aith. Mi fyddaf yn trio siarad Cymraeg cyn gymaint a bosib pan dwi ar cwrs neu ysgol Gymraeg Dwi isio gwneud y gorau o'r cyfle - does dim llawer o gyfle yn Milotn Keynes, wedi'r cyfan.

Dwi'n trio penderfynnu os ddylwn i wneud yr arholiad uwch eleni. Y fanteision: bydd y strwythyr a'r disgyblaith yn dda, mi fydd o'n sicr yn gwneud fi ymarfer fy Nghymraeg, a dwi wedi darllen rhai o'r llyfrau angenrheidiol a.y.y.b. yn barod. A hefyd, ella ei fod yn syniad da tra dwi'n gwneud y cwrs Maestroli. Ac yn erbyn? Dwi'n meddwl bydd rhaid i fi gwneud yr opsiwn lenyddol yn y ffolio ( achos fydd ynrhyw beth arall yn annodd yn Lloegr); dwi ddim yn siwr os bydd ddigon i ddigon o amseer ac os bydd dyddiad yr arholiad yn hwylys (mae gwaith yn brysur iawn ar hyn o bryd). A falle bod y cwrs yn ddigon, ar y foment! Dwi hanner ffordd trwy'r cwrs. Dwi ddim yn meddwl mi fyddai mor gyflym gyda gweddill y cwrs, oherwydd bydd gwaith yn brysur, ond ddylwn gorffen erbyn yr haf.

Ond mi ges i wahadd i ddosbarth Elwyn, nos Iau, yn Llanfairpwll a oedd yn trafod a gweithio ar gyfer yr arholiad, a roedd hyn yn gymorth mawr - i weld y safon, a'r hen papurau.

Felly, dwi bron yn siwr dwi isio gwneud y r arholiad on dwi ddim yn siwr pa bryd. Efalla bod eleni rhy fuan. Bydd rhaid penderfynnu dros y mis nesaf.

A dyma’r llyfrau y phrynais. Dwi wedi gorffen un yn barod ond mae digon i gadw fi fynd, dwi’n gobeithio!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home