Ailddysgu

Wednesday, 2 May 2012

Clwb darllen Llundain - a llyfrau ditectif


Mi gawson ni drafodaeth ddifyr a diddorol neithiwr, yng nghyfarfod cyntaf y clwb darllen Llundain a gafodd ei sefydlu gan Brendan Riley - felly diolch mawr i Brendan.  Roedden wedi darllen y llyfr Y Llwybr - gan Geraint Evans a roedd bron pawb wedi mwynhau y llyfr ac yn meddwl bod safon y sgwennu, ar y cyfan, yn uchel - yn enwedig am lyfr cyntaf yr awdur.  Ond wrth gwrs, dydi llyfrau ditectif ddim yn hoff lyfrau pawb.  Yn ystod y trafodiaeth, roedden yn siarad am llyfrau ditectif Cymraeg yn gyffredinol, ac am faint o lyfrau ditectif sydd ar gael yn y Gymraeg.  Ar y pryd, roeddwn yn meddwl nad oedd lawer ar gael, ond wrth feddwl am y peth, mae sawl llyfr yn y traddodiad yma.  Dyma'r rhai dwi wedi darllen:  (gyda dehongliad eang o'r gair ditectif achos mae rhai yn lyfrau dirgelwch, neu "thrillers"!)


Llyfrau Gwen Parott - Cwlwm Gwaed, Hen Blant Bach a Gwyn eu Byd.  
Llyfrau Llwyd Owen - Mr Blaidd ac yn y blaen Llyfr eitha newydd:Pwll Enbyd gan Alun Cobb; Llafnau gan Geraint Evans eto; Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr gan Alun Jones; Yn Y Gwaed - Geraint V Jones; cyfres Llion Iwan: Lladdwr, Casglwr ac Euog; Tacsi o’r Tywyllwch, Gareth F Williams  ac ymysg llyfrau i ddysgwyr - llyfrau am Seimon Prys y ditectif.  Dwi'n siwr fy mod wedi gadael llyfrau allan yma - ac wrth edrych ar y we dwi'n gweld bod E Morgan Humphreys wedi yn sgwennu llyfrau ditectif blynyddoedd yn ôl fel Llofrudd yn y Chwarel (1951)

Os gennych chi awgrymiadau am lyfra ditectif eraill, gadewch i fi wybod!


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home