Ailddysgu

Monday, 7 May 2012

Drudwy

Yn ôl ym mis Ionawr, roeddwn yn cwyno bod yr adar dim yn dod i fwydo ar yr 'orsedd bwydo' (?? RSPB feeding station), ond ers hynny, gyda'r tywydd gwlyb ac oer, a rhoid bwyd allan pob dydd, mae nifer o adar yn dŵad, fel dwedais i o'r blaen.

A dyma'r drudwy yn yr ardd.  Adar di-nôd, digon gyffredin, efalla? Ond aderyn gyda lle a chysylltiad gyda llenyddiaeth Cymraeg.  A mae'n debyg bod y nifer yn gostwng - fel llawer iawn o adar eraill.  Felly dwi wedi rhoi croeso i'r drudwy yn yr ardd.  Ond mam bach - mae nhw'n dŵad mewn haid bach; yn cwffio ac yn farus.  Mae nhw'n gollwng mwy o fwyd na mae nhw'n bwyta, hefyd.  Ond dyna ni, mae rhaid cario ymlaen rŵan wedi dechrau.

A dyn ni'n falch iawn o weld eurbinc (goldfinch) yn bwydo hefyd; mae nhw mor hardd pan dach chi'n cael cyfle i'w weld nhw yn agos.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home