Ailddysgu

Friday, 18 May 2012

Y taith i'r gwaith
Dwi ddim wedi bod ar y beic gymaint yn ddiweddar.  Mae'r tywydd wedi bod yn oer, gwlyb a gwyntog a dwi wedi bod braidd yn ddiog.  Ond dydd Mercher, mi es i'r gwaith ar y beic.  Mi es i lawr lôn fach yn hytrach na i ar y llwybr arferol (i osgoi'r llifogydd).  A mae'r lluniau yn dangos dipyn o be sydd i'w gweld ar y ffordd.  A fel gwelwch, er fy mod yn byw mewn dinas, mae 'na digon o llefydd gwyrdd.  Y lôn bach yma ydy'r lôn gwreiddiol - a heddiw does dim llawer o drafidiaeth.  Mae o yn yml yr afon, a mae'r cyngerdd wedi cadw y tîr yma heb gael ei adeiladu arno - felly mae gwartheg a defaid yn pori yn y caeau yma - a mae hen adeiladau ar hyd y ffordd fel yr eglwys a'r tafarn.

Dipyn o gefn gwlad yn y dinas!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home