Ailddysgu

Tuesday, 29 May 2012

Dim llawer o amser i flogioDwi ddim wedi cael cyfle  i flogio yn ddiweddar, na gweithio ar y cwrs: mae'r  gwaith wedi bod yn frysur iawn, a gyda'r tywydd braf, boeth, mae llawer o waith yn yr ardd hefyd.  Felly, ychydig o luniau i ddangos be dwi wedi bod yn gwneud. (Dwi ddim yn gwybod sut i gael y luniau i fynd gyda'r geiriau yn lle bod i gyd gyda'u gilydd....)

Aethom i Lundain i gyfarfod fy nghyfnither a'i gŵr, a mynd ar y Cwch Afon ar y Tafwys hyd at Greenwich. Roedd rhaid i fi dynnu llun o'r rhisgl ar yr hen goeden yma yn Parc Greenwich; r'oedd o mor wych.

Mae'r blodau gwyllt fel y gorthyfail (cow parsley) yn brydferth iawn o'n gwmpas ar hyn o bryd, a fel  dach chi'n gweld mae'r drudwy yn dod o hyd.  Mae'r ardd yn edrych mor hardd ar y funud: dyma'r golygfa pan dwi'n bwyta fy mrecwast yn yr ardd.

Be am y Gymraeg ymysg y prysyrdeb i gyd? Wel, dwi'n ddal i ailddarllen Cysgod y Cryman (mwy am hynny mewn post arall, efallai) a dwi'n gwylio S4C (dwi'n mwynhau Rownd a Rownd - gymaint gwell na Phobl y Cwm..... a Byw yn yr Ardd, wrth gwrs), dwi'n cael sgwrs ar y ffon gyda Gareth bron bob wythnos, a mi fyddaf yn mynd i'r cwrs Cymraeg undydd yn Llundan mis nesaf.  Ac wrth gwrs, dwi'n darllen blogiau Cymraeg, ac yn cyfrannu i'r blog yma pan dwi'n medru.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home