Ailddysgu

Sunday, 21 October 2012

Arbed y gwennyn

Fel arfer dwi ddim yn postio am bethau gwleidyddiol ond ar ddiwedd wythnos diwethaf mi gefais ebost o "38 degrees" sydd yn ymgyrch am wahannol bethau ac yn trefnu  deisebau ar lein.  Y grŵp hwn oedd  yn rannol yn gyfrifol (yn fy marn i) am gael y lywodraeth i newid ei feddwl am gwerthu ein coedwigau cyhoeddus) gyda gymaint o bobl yn arwyddo deiseb yn erbyn y cynllyn. 
Y tro yma mae nhw yn ymgyrchu am cael y lywodraeth i wahardd rhai plalarddwyr (pesticides) sydd yn cael eu ddefnyddio yn gyson ar cnydau.

Mae cryn tipyn o dystiolaeth bod y cemegau yn amharu gwennyn a mae gwledydd eraill wedi eu wahardd nhw yn barod, ond dim ein llywodraeth ni.  Mae'n siwr bod gan y cwmnïau mawr sydd  yn cynhyrchu y cemegion yma dipyn o bwer a ddylanwad.  Ond yn bendant mae angen ymgyrch yn eu herbyn: wedi'r cyfan, roedd y llywodraeth yn meddwl bod DDT yn saff yn ol yn y chwedegau, ond wnaeth o amharu llawer ar adair ysglyfeithus, yn enwedig.

Felly, os, fel fi, dach chi’n hoff o wennyn - ac eisio gweld nhw yn goroesi .....cefnogwch yr ymgyrch hon.


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home