Ailddysgu

Monday, 24 September 2012

Cernyw a Chernyweg


Cofnod byr heddiw i ddweud ein bod ni wedi cael wythnos da yng Nghernyw – a rŵan dan ni’n ol yn y glaw a’r gwynt.  Roedden i’n aros tu allan i bentre bach o’r enw Lanlivery, rhwng St Austell a Bodmin, allan yng nghefngwlad.  Mwynhais codi yn y bore a cael mynd am dro yn gynnar trwy cefn gwlad hyfryd a gweld a clywed adar na fasen i’n gweld na chlywed yn fama - fel y gylfinir a bob noson r’oedd tylluan fach yn galw.  Roedd yr ardal yn fryniog gyda golygfeydd bendigedig: ac wrth gwrs, doedd y môr ddim rhy bell i ffwrdd.

Mae’r cysylltiaeth rhwng Cernyweg a Cymraeg yn amlwg yn enwau y pentrefi a’r ffermydd: sawl pentref a tre yn dechrau gyda “Lan“ a ffermydd a tai gyda enwau yn debyg iawn i enwau Cymraeg, fel yn y llun 
ac wrth gwrs mae ’na adfywiad o’r iaith.  Yn wir, mae wicipedia yn awgrymu bod ’na 2,000 o bobl yn siarad Cernyweg yn rugl.  A gyda’r iaith yn cael ei ddysgu mewn ysgolion rŵan, bydd yn ddiddorol gweld be ddigwyddith yn y dyfodol - ond dan ni’n gwybod mor fregus ydi statws ieithoedd lleiafrir. 2 Comments:

At 29 September 2012 at 05:22 , Blogger neil wyn said...

Diddorol iawn, pan arhoson ni yng Nghernyw dros yr haf roedden ni'n aros mewn pentref bacb bach o'r enw Merther, roedd adfail eglwys drws nesa roedd y penterfwyr yn ei galw 'Eglos Merther' o hyd.

 
At 29 September 2012 at 23:17 , Blogger Ann Jones said...

Lle roeddet ti'n aros, Neil?

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home