Ailddysgu

Sunday, 6 April 2014

Y penwythnos

Ddoe mi roedd digwyddiad yn y gweithle - “Photolearn“ - y cliw yn yr enw, fel mae nhw’n dweud.  Doeddwn i ddim yn medru mynd yn y bore ond mi es yn y p’nawn, gyda fy nghamera.  Prynais y camera llynedd, yn gobeithio tynnu mwy o luniau o adar a.y.y.b: mae’r lens teleffoto yn dda iawn. Ond wrth gwrs, ar ôl dipyn o arbrofi, fel arfer dwi ond wedi defnyddio’r camera ar ’automatic’ .  Felly amser i ddechrau dysgu mwy am y camera a dechrau trio pethau allan.  A do, mi wnaeth mynd i Photolearn roi dipyn o hwb i fi a dwi wedi bod yn trio pethau newydd - tynnu lluniau agos o flodau a phlanigion, a dymau rhai o’r canlyniadau:Rhan o gastanwydden ydi hon.  Dwi'm yn siwr am y llun yma i ddweud y gwir.  


Dwi'n hoffi'r un yma - un o'r pys yn dechrau blaguro


Ac yn ola - y coeden Amelanchier, yn dechrau blodeuo.

Hefyd dwi wedi bod yn trio gnweud dipyn bach yn yr ardd.  Dwi’n meddwl efalla na ddylwn i trio tyfu pŷs melys.  Mi wnes i ddechrau ryw dwy fis yn ôl gyda’r hadau - a wnaethon nhw ddechrau flaguro - ond y diwrnod wedyn, roedd y llygod wedi bwyta’r lot.  (Digwyddodd hyn yn y tŷ gwydr).  Mi es ati eto - yn trio cadw’r llygod i ffwrdd, ond yn amlwg mae nhw’n glyfar.  Wedyn trio eto - a’r tro yma, mi ddechreuais y pŷs yn y lloft spar - a llwyddo.  Ond pan ddois yn ôl pnawn ddoe, roedden nhwn i gyd ar draws y lle  - y tro yma, fy ngŵr wedi cael damwain bach.  Felly, heddiw prynais planhigion o’r canolfan garddio.

Mae’r pŷs ar gyfer bwyta yn dod i fynny yn yr ardd (gobeithio bod y llygod yn cadw draw: ond y tŷ gwydr ydy’r problem yn y bôn) a mae tri res o banas wedi mynd i fewn.  Gawn i weld be ddigwyddith gyda rhain - llynedd, wnaethon nhwn ddim byd o gwbl.

1 Comments:

At 11 April 2014 at 08:02 , Blogger Wilias said...

Yr hefinwydden/Amelanchier 5 diwrnod yn hwyrach yn agor ei blodau yn fan hyn. Damia'r hen lygod 'na!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home