Ailddysgu

Saturday, 11 October 2014

Nyth cacwn


Welais i hwn yn y fwarchodfa sydd ddim yn bell o'n ty ni.  Mae'r cacwn ("hornets" dwi'n meddwl) wedi adeiladu'r nyth yma wedi ei seilio ar flwch i ystlymod.  Mae'r nythod mae cacwn yn gwneyd yn rhyfeddol.  Dydy'r llun ddim mor dda oherwydd roedd rhaid pwyntio'r camera i fynny at y coeden.  Dyma cynnig arall gwnes i:


A dyma llun arall o nyth gacwn (wasps tro yma):

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home