Ailddysgu

Saturday, 20 June 2015

Dim llawer o amser i flogio yn ddiweddar, felly dyma ychydig o luniau.  


Cyw gŵydd Canada, dim yn bell o’r gwaith. Mynd heibio nhw ar y beic….dwi ddim yn or-hoff o’r gŵyddau yma, ond mae’r cywion yn ddel iawn.  


A dyma robin goch yn yr ardd, neithiwr.  Daeth hwn (neu hon) yn weddol agos tra roedden ni yn bwyta cinio.     


Dyma aderyn arall sydd yn byw yn yr ardd - llwyd y gwrych.  Dwi’n meddwl bod nyth yma ond dwi ddim wedi ei weld o - eto beth bynnag.

Yn y perllan mae rhai o’r coed yn edrych yn iach, ac y ffrwythau yn dod.


ond dydy eraill, fel hon, ddim yn edrych mor dda.  Mae o wedi bod yn sych iawn - a falle os dan ni’n cael dipyn o law, bydd hi’n gwella


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home