Ailddysgu

Monday, 11 April 2016

Arbfrofi eto - bywyd gwyllt lleol

Dwi'n trio (o hyd, ac eto) i roi lluniau i fewn i'r blog.  Rhywbeth roeddwn yn medru gwneud gyda'r hen gyfrifiadur a'r fersiwn hen o 'iPhotos'  Ond rwan, dwi ddim yn gweld sut i wneud o.
Felly demo ymdrech arall!


Ac o'r diwedd wedi llwyddo.  Felly, dyma hwyaden ddanheddog (ac am lond ceg!).  Mae'r hwyiaid yma i'w gweld ar yr afon lleol yn y gaeaf, weithiau.  Welais i ddim un llynedd, ond ddoe welais i par, a heddiw roeddent yna o hyd, wrth yr afon.  Mae nhw'n adar nerfus ac yn hedfan i ffwrdd, yn aml, ond roedd rhain yn eistedd wrth yr afon am dipyn bach.  Aderyn hardd diwn - ac o be dwi'n dallt, ar ol cymharu, mae'r gwrw (dyna be sydd yn y llun yma) yn hedfan i ffwrdd - yn gadael y wlad - ac yn gadael y gwaith o fagu'r cywion i'r hwyaden benywaidd.  Felly, yn yr haf, ond y gwrywaidd sy'n cael ei gweld.

A falle bod y drefn yn ddigon debyg yn Ffrainc, hefyd, oherwydd gwelson digo o'r hwyaid yma, llynedd, yn Besancon, ond hwyiaid benywaidd oeddent i gyd.  Dwi'n eitha hoff ohonynt - yn enwedig hon, sydd yn edrych fel hwyaden 'pync'!
A pythons diwethaf es gyda ffrind i chwilio am fadfall ddwr gribog - great created newt.  Mae'r rhain yn brin dros yr hell glad, ond mae llawer ohonyn nhw yn byw yn Milton Keynes.  Ond cawsom dim lac nos Fercher.  Roedd llyffantod dadafennog i'w gweld yn cymharu:Ac arwyddion o'r dyfrgi wedi ei gadael ar ol, hefyd.  Dwi erioed wedi gweld un ond mae nhw wedi cael eu gweld yn y llynoedd yn y warchodfa natur.  A llun o baw dyfrgi ydy hwn!


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home