Ailddysgu

Sunday, 5 June 2011

Mafon, Mwyalchen a Methiant yn yr arddMae' rhai o’r mafon yn barod ond does na ddim llawer i'w gweld. Dwi'n meddwyl bod y fwyalchen sy'n nythu yn y coden lle roedd yr ieir (a lle mae'r tatws eleni) yn bwyta nhw. Dwi'n cofio fy ffrind Pat yn dweud ei bod hi ond yn tyfu mafon hydref ar ei rhandir achos bod yr adar yn cymryd nhw i gyd. Ar y pryd, doedd dim problem gennyn ni - a does dim problem wedi bod ers hynnu hyd at eleni. Mae o wedi bod yn sych iawn iawn a falle bod yr adar dim yn medru darganfu ei bwyd arferol. Beth bynnag - mae'r mafon yn diflannu. A dwi'n meddwl unwaith iddyn nhw gael blas ar y ffrwythau, bydd na dim mynd yn ôl. O wel.

Dwi ddim wedi bod yn llwyddianus iwan chwaith, hyd a hyn, hefo'r llysiau. Mae'r llun yn dangos y gwely lle rhois hadau y ffa ffrengig - dipyn o amswer yn ôl, rŵan, ond, does dim byd wedi dangos. Ac yn y tŷ gwydr, mae'r pupurau a'r aubergines yn edrych dipyn yn sâl, a hanner y sweetcorn dim wedi dangos chwaith. Felly dim byd amdani ond plannu y ffa eto, a'r sweet corn.
Ond o’r diwedd, dyn ni wedi cael dipyn mwy o law. A falle bydd hyn yn helpu. Dwi wedi bod yn y farchnad blodau yn Llundain yn Colombia Road, heddiw - a dyna be ydi’r lluniau arall.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home