Ailddysgu

Friday, 10 June 2011

SychderMae’n swyddogol, felly. Mae gennyn ni sychder. Wn i ddim os oes gair arall am “drought“? Ond dyna be ddwedodd y geiridadur. Fel gwelir yn y lluniau, dydi'r tirlun ddim more wyrdd a ddylai fod ym mis Mehefin. A mae'r afon yn isel iawn.

Mae’r gardd yma wed bod yn dioddef am dipyn. Er ein bod ni wedi cael dipyn (bach) o law yn ddiweddar, dydi o ddim yn treiddio’r tir digon. Mi fydda i felly yn chwilio am blanhigion sy’n ymdopi hefo sychder ac yn trio cael mwy o lysiau sydd ddim angen gymaint o ddyfrio pan mae o’n sych.

Un posibilrwydd ydi asparagws. Mae gennyn ni un blanhigyn sy’n gwneud yn dda. Felly dwi’n meddwl cael mwy.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home