Ailddysgu

Friday, 17 June 2011

Y mwyalchen ar Mafon rhan dau


Efallla eich bod chi'n cofio fy mod i'n cwyno bod y teulu fwyalchen yn dwyn y Mafon. Ers hynny, clywais ar Springwatch bod ymchwil yn ddangos bod eu pwysau wedi gostwng y gwanwyn yma hefo'r tywydd sych. Mae'n amlwg eu bod nhw'n dioddef, fel adar eraill, yn y sychder. dydyn nhw ddim yn medru cael eu bwyd arferol - h.y. prygenwair. Felly dwi wedi newid fy meddwl am y Mafon.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home