Ailddysgu

Tuesday, 19 July 2011

Trip i Gaernarfon rhan 1. Gŵyl Caernarfon, taith natur a'r ForydAethon ni i Gaernarfon dros y penwythnos; i ymweld a bedd fy rhieni, ond hefyd i fynd i rai ddigwyddiadau a oedd yn cymryd lle fel rhan o'r Gŵyl Arall. Un o'r uchafbwyntiau i fi r'oedd y taith cerdded natur, o gwmpas y dre a dipyn o'r Foryd gyda dau tywysydd ardderchog. Gwelson sut r’oedd y calchfaen sydd yn rhan o’r muriau hen y dre yn cynnwys ffosilaidd - a hefyd sut oedd y tywodfaen wedi cael eu ddefnyddio i roi haen arall hefo lliw gwahannol, ac amrywiaeth helaeth o blanhigion yn tyfu ger y castell a ger y traeth dros yr Aber. Edrychon hefyd ar yr adar: doeddwn i ddim yn disgwyl gweld pibydd y graig (neu corhedydd y graig - rock pippit) yn y dre ei hyn wrth y waliau anferth. Ond yn ddiweddar dwi'n meddwl y medra i adnabod yr aderyn hwn sy'n debyg i bibydd y waun (neu corhedydd y waun - meadow pippit) ond yn cael ei ddarganfod mewn cynhefin gwahannol. Ond y peth gorau oedd y sgwrsio am y flodau a 'r adar a'r gwybodaeth helaeth sydd gan y tywysydd am bywyd gwyllt yn yr ardal. Gwelson creÿr fach gwyn, digon o wylanod penwaig a penddu. Credwch neu beidio ond mae niferau y gwylan penwaig yn gostyn dros y wlad - ond mae na ddigon yng Nghaernarfon, beth bynnag ( a gwelir y llun!).

Roedden ni yn aros mewn gwely a brecwast ger y Foryd, yn Llanfaglan. Mae'r llecyn hwn wastad wedi bod yn lle dda i weld adar: dwi'n cofio mynd am dro yn amal ar fore Sul pan oeddwn yn blentyn, dros yr aber ac ar hyd y Foryd i weld yr adar. Un aderyn hardd iawn sydd i’w gweld yma ydy’r cwtiad y traeth - y turnstone. Tro diwethaf roeddwn i yma roedd ym mis Hedref neu Tachwedd pan mae llawer o rydiwr (waders) a hefyd gŵydd o gwmpas, a gwelais haid o gylfinir (wn i ddim be ydi’r lluosog!) a hefyd, dwi'n meddwl, coegyflinir - whimbrel. Mae gan y rhain big dipyn llai a streip trwy eu lygaid ond mae nhw’n debyg iawn i’r gylfinir. Tro yma, gyda'r haf, doedd ddim gymaint o gylfinir - ond wedi dweud hynny, gwelson sawl gylfinnir - efallai naw neu ddeg. Fel y gwylan penwaig, mae eu niefrau yn gostwn droa y wlad, felly mae'n dda gweld eu bod nhw'n dal eu tir yn y Foryd.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home