Ailddysgu

Monday, 25 July 2011

Trip i Gaernarfon rhan 2. Siopau Llyfrau lleol, a Gŵyl Caernarfon


Roedd y trip I Gaernarfon yn gyfle i fynd i ddwy siop lyfrau dwi’n hoffi. Dwi wedi sôn amdano nhw yn barod, mewn flogiau eraill. Yn ydy siop lyfrau Lewis, yn Llandudno. Mae hon yn llawn o lyfrau Cymraeg a Saesneg yn cynnwys llawer o lyfrau Cymraeg ail-law. Cyfle, felly, i rhoi cynnig ar lyfrau swn i ddim, efallai, yn prynu’n newydd ac i gael lwyth o lyfrau am bris resymol: peth pwysig os dwi am barhau i gael o leia un lyfr Gymraeg ar y gweill. Fel gwelwch chi o’r llun, mi brynais amrywiaeth o lyfrau ail-law yn Llandudno.


A hefyd mi bynais un neu ddau lyfrau newydd, o Balas Prints, yn yr ail siop lyfrau, yng Nghaernarfon. Mae’r siop hon yn wahannol iawn - mwy drefnus, ac yn cynnwys llecyn back y gael paned. A dwi’n meddwl mae perchennog y siop, sy’n gyfrifol, hefo cefnogaeth grwp neu bwyllgor bach, am y Gŵyl Arall.


Dwi wir yn gwerthfawrogi siopau lleol fel y rhain. Ar wahân i werthu llyfrau - a mae gwasanaeth post Palas Prints yn gystal a - neu gwell na Amazon, mae siopau lleol fel rhain yn gyfranniad pwysig i’r cymuned. Dwi ddim wedi llwyddo mynd i ddigwyddiadau ym Mhalas Prints (dwi rhy bell i ffwrdd), ond dros y bewythnos, es i wrando ar ar Siân Northey a Gwen Parrott yn siarad am ey lyfrau yn ystod y Gŵyl Arall. Dwi wedi mwynhau llyfrau Gwen Parrott – ond dim wedi darllen llyfr Siân Northey eto. Roedd y ddwy yn siarad am bwysicrwydd y ty lle roedd yr hanes yn cymryd lle a hefyd yn son am eu ddulliau gwahannol iawn o sgwennu. Digwyddiad arall hynod o dda oedd gwrando ar Gillian Clarke a Carol Anne Duffy yn darllen ei farddoniaeth.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home