Ailddysgu

Saturday, 24 November 2012

Ti a chi, neu chi a ti efallai - a grwp Milton Keynes

Dwi’n falch iawn bod cyfres newydd o Ar Lafar wedi dechrau.  Roedd y rhaglen diwethaf, yn trafod defnyddio chi a ti, a dwi wedi sylwi hefyd sut mae’r peth wedi newid dros y blynyddoedd, yn enwedig gyda plant yn defnyddio “ti“ i siarad gyda’i rhieni.  Doedden ni ddim yn siarad Cymraeg gartref, ond yn sicr, yn tŷ Nain mi faswn byth, byth wedi defnyddio "ti" wrth siarad gyda Nain neu gyda fy anti.  Ac hyd yn oed rŵan, dwi’n meddwl fy mod i’n tueddu defnyddio chi pan mai eraill yn defnyddio “ti“.   O be dwi’n dallt, mae’r peth wedi newid yn Ffrainc hefyd.  Mae’n siwr bod hyn wedi digwydd mewn llawer o wledydd lle mae na ddau ffordd i ddweud o, gyda’r perthynas rhwng rhieni a plant wedi newid dros y blynyddoedd.   Dau beth doeddwn i ddim yn gwybod:  bod pobl yn defnyddio “ti“ yn bwrpasol yn Ffrainc, weithiau, fel yr heddlu, i ddangos pŵer a bwysleisio gwahaniaeth statws ( a diffyg parch!)  a bod ’na llefydd yng Nghymru lle mae’r trydydd person yn cael ei defnyddio yn lle “ti“.  Diddorol.

Dwi weid trefnu cyfarfod gyntaf Cylch Siarad Cymraeg Milton Keynes.  Dan ni am gyfarfod mewn tafarn lleol now Iau.  Dwn i ddim faint ddaw!  Mae dwy o fy gydweithwyr yn y Brifysgol wedi dechrau dysgu Cymraeg.  Dwi wedi bod yn cyfarfod gyda nhw, amser cinio dydd Mawrth, a mae un person arall sydd ar y cwrs Cymraeg "Croeso" am ddod, a un sydd yn methu dwad oherwydd apwyntiad arall.  Felly efallai bydd yn grwp fach.  Gawn ni weld.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home