Ailddysgu

Monday, 3 November 2014

Dan yr wyneb: dysgu Cymraeg

Fel soniais i mewn post cynt, mi wnes i ryw fath o gyfweliad dros y ffon ar gyfer y rhanglen Dan yr Wyneb sydd newydd ailddechrau ar ol dipyn bach o hoe.  A’r rheswm fy mod i’n siarad ar y rhaglen ydy bod y rhaglen yn trin dysgu Cymraeg.  Mae podcast o’r rhaglen i’w gael yn fama (mae rhan bach fi yn digwydd ar ol ryw hanner awr).  Yn y rhaglen mae Helen Prosser a Ioan Talfryn yn siarad gyda Dylan Iorweth, a fel mae o’n esbonio, mae newidiau mawr ar y gweill, a bydd un corff yn unig yn gyfrifol am ddysgu Cymraeg i Oedolion yn hytrach na’r 6 canolfan sydd yn bodoli ar y funud.

Mae sut i wella sefyllfa’r Cymraeg yn gwestiwn anodd sydd wedi cael ei drafod gymaint ar wahanol amseroedd - a dydy’r gweithredoedd sydd wedi cael eu sefydlu dim wedi gwneud digon o wahaniaeth hyd at hyn - a rŵan mae llawer llai o arian ar gael.

Dydy o ddim yn sefyllfa hawdd i’w newid.  Ond roedd dau beth yn drawiadol (i fi, beth bynnag): yn gyntaf, Ioan Talfryn yn dweud bod y rhai sydd yn llwyddianus yn dysgu Cymraeg yn medru/neu yn barod i roi’r amser i mewn.  Mae’n amlwg bod dysgu iaith yn cymryd llawer o amser os dan ni’n meddwl am y peth - ond weithiau dydy hyn ddim yn cael ei gydnabod.  A’r ail ydy’r ffordd mae is-ganghellor Bangor, John Hughes, wedi dysgu’r iaith mewn amser digon byr.  
A medra i ddim gweld bod gan is-ganghellor llawer o amser.

Beth bynnag - digon o bethau i feddwl amdanynt yn ystod y rhaglen.  Bydd rhaid i fi wrando arno hi eto.  Os gennych chi syniadau am sut i wella sefyllfa’r Cymraeg, rhowch wybod.

1 Comments:

At 9 November 2014 at 03:01 , Blogger Richard Morse said...

Da iawn, newydd wrando ar dy gyfraniad i 'Dan Yr Wyneb' diddorol iawn.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home