Ailddysgu

Saturday, 15 November 2014

Pwt o hanes o gwmpas Ludlow

Roedden ni yn Ludlow dros y benwythnos diwethaf, i ymweld ffrind sydd yn sal, a gan fod y ci gyda ni (mae o rhy hen i adael rŵan) a dydy o ddim yn medru cerdded i fynny grisiau, roedd rhaid cael rhywle i aros lle roedd croeso i’r ci, a dim grisiau.  Felly, wnaethon ni aros yn “Y Feathers“.  A mae rhai o’r ystafellau yn anhygoel.  Dyma lluniau o ddwy ohonnyn nhw.
Roedd o’n lle hyfryd i aros i grwydro’r dre pan nad oedden yn ymweld a’n ffrind, hefyd.  Dwi wastad wedi bod yn hoff o Ludlow, ond dwi’n amau nad oedd y pobl a oedd yn byw mewn llefydd fel Y Feathers yn gefnogol i’r Cymry ar y pryd.


Ac o Ludlow mae taith cerdded hyfryd yn dechrau - taith o’r enw The Mortimer Trail.  Dwi wedi cerdded y taith yma dwy waith, ond dim yn ddiweddar.  A dyma ychydig o luniau o’r taith: 


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home