Ailddysgu

Sunday, 4 January 2015

Dechrau 2015Dwi wedi cael Blwyddyn Newydd gyda ffocws ar Natur eleni.  Ar ddydd Galan, es am dro o gwmpas ein llyn “Willen”.  Llyn wedi ei creu fel “balancing lake” pan adeiladwyd Milton Keynes.  Mae ‘na sawl llyn fel yna yma.  Y peth da am Willen – a dwi’n meddwl bod hyn yn wir am y llynnoedd eraill, ydy ei bod yn denu bob math o fywyd gwyllt.  Beth bynnag, roedd bore dydd Iau yn wyntog a chymylog, ond dydy’r llyn ddim yn bell – rhyw ddwy a hanner filltir.  Felly es ar y beic. 

Roedd digon o hwyiaid fel arfer, a gan fy mod wedi penderfynnu cadw rhestr o beth dwi’n gweld eleni, rhois y rhestr ar fy mlog natur Saesneg, yn famma –  blog dwi ddim wedi bod yn cadw i fynny.  Ond y peth gorau, yn sicr, oedd gweld rhegen y dŵr (neu rhegen y gors); aderyn swil iawn.  Dwi ddim yn meddwl ei fod yn anghyffredin ond dydy o ddim yn hawdd i’w gweld.  Ac aderyn arall  mi wnes i hoffi weld oedd sneipen neu gïach.  Mae hon yn aderyn hardd iawn.  Dwi wedi gweld nhw ar y comin pan mae o’n wlyb.

Dwi ddim wedi dechrau yn yr ardd eto eleni – ond mi ffeindiais copi o’r llyfr yma, ail-law:


llyfr i gadw nodiadau – rhyw fath o ddyddiadur.  Dwi wedi defnyddio’r un llyfr ddwywaith o’r blaen a mae o’n ffordd dda o medru edrych yn ol i weld sut oedd pethau yr un adeg o’r mis y flwyddyn gynt.

Ond yn y dyfodol agos, Cymraeg sydd ar y frig.  Dwi am fynd i aros yng Nghaernarfon ‘fory i ymuno at cwrs Cymraeg ym Mrhifysgol Bangor.  Dwi’n edrych ymlaen, a fel arfer, yn gobeithio gwella fy Nghymraeg.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home